Nieuwsoverzicht

18 maart 2024

Is Epe in 2025 nog een paardendorp?


In 2024 zal de paarden4daagse in Epe plaatsvinden van 4 t/m 7 juni 2024. De vraag is echter of in het jaar 2025 wederom een paarden4daagse in Epe kan worden georganiseerd. In 2025 hopen wij de 30e editie van de Eper Paardenvierdaagse neer te zetten, echter, als gevolg van de recreatiezonering op de Veluwe is het zeer de vraag of de Eper Paardenvierdaagse blijft voortbestaan.

Het probleem

Ter uitvoering van het beleid van de provincie Gelderland, zijn wij door de grondeigenaren en beheerders op de Veluwe (o.a. Staatsbosbeheer, Stichting Gelders Landschap, gemeente Epe, gemeente Heerde, landgoed Welna en landgoed Tongeren) geïnformeerd dat wegens verschillende natuuroorzaken het gebied niet meer beschikbaar is voor evenementen in de periode van het broedseizoen. Het broedseizoen loopt van maart t/m juli, met een mogelijke uitloop tot september. Zelfs de ruiterpaden zijn niet meer toegankelijk tijdens deze periode voor evenementen, waardoor de paarden4daagse niet meer in de maand juni kan plaatsvinden (voor uitleg zie: uittreksel Recreatiezoneringsplan Veluwe).

Dit houdt in dat ingaande het jaar 2025 de Eper paarden4daagse in de maanden september of oktober zal moeten plaatsvinden. Met name de onvoorspelbare weersomstandigheden, de koude nachten en de lage temperaturen spreken niet in ons voordeel. 

Het is zeer de vraag of in deze maanden voldoende deelnemers kunnen worden verkregen om het evenement financieel haalbaar te houden. Om dat te peilen, hebben wij een enquête opgesteld onder (oud)deelnemers.

Zoeken naar oplossingen

Door het gemeenteraadslid Joop van Nuijs (PvdA) is aan de wethouder de vraag gesteld of zij op de hoogte is van de problematiek m.b.t. de paarden4daagse. Door het bestuur van de Eper Paardenvierdaagse is voorafgaand aan de commissievergadering Maatschappij en Bestuur op 14 maart 2024, de aanwezige raadsleden en de wethouder geïnformeerd.

Een voorstel is gedaan, dat de wethouder met de terreinbeheerders/ -eigenaren dit probleem gaat bespreken en bekijken wat wel de mogelijkheden zijn. Daarnaast is door het bestuur contact gezocht met het provincie bestuur, in deze met Harold Zoet, namens de BBB gedeputeerde bij provincie Gelderland.

Het bestuur van de Eper Paardenvierdaagse is op zoek naar een oplossing om de Eper paarden4daagse, ook in deze nieuwe situatie met de recreatiezonering, in 2025 en navolgende jaren met voldoende deelnemers, mogelijk te maken.