Dagroutes

Zoek een rustig plekje langs de route, of bezoek de gezellige pleisterplaats. Deze is per fiets en auto prima te bereiken.

Route 1

Dinsdag 31 mei 2022

S = Start-/finishterrein
P = Pleisterplaats (Kamp Buitendoor, Gortelseweg Epe)

Download Lengte rit: 19,5 km
Pleisterplaats: 12,5 km

27-1

De routes zijn onder voorbehoud van eventueel noodzakelijke wijzigingen. Wijzigingen worden op de betreffende dag gepubliceerd bij het Start-/finishbureau.

In de routes zijn delen opgenomen die normaal tot verboden gebied behoren voor ruiters en menners. Uitsluitend ingeschreven deelnemers hebben van de terreineigenaren toestemming om deze routes tijdens de Paarden4daagse te rijden.