Privacy

Stichting Paardenvierdaagse Epe hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. In onderstaande Privacy Verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om ieders privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Paardenvierdaagse Epe houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De gegevens die deelnemers aan ons verstrekken worden gebruikt voor het realiseren van de inschrijving en de bijbehorende correspondentie. Tijdens de Paarden4daagse worden de gegevens (gecodeerd tot een registratienummer) gebruikt om de start- en finishinformatie te verzamelen en te verwerken zodat duidelijk wordt of iemand op het einde van de dag gefinisht is en op het einde van de week recht heeft op een herinneringstrofee. In volgende jaren wordt je e-mailadres gebruikt om je te attenderen op de start van de inschrijving, waarvoor je op elk moment eenvoudig en blijvend kunt afmelden.

Persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld. Het softwarebedrijf, dat nodig is voor de bedrijfsvoering, heeft wel toegang tot de gegevens en mag die ook niet met derden delen. In specifieke gevallen kunnen wij een e-mailadres of telefoonnummer verstrekken, maar alleen als de deelnemer daar vooraf expliciet toestemming voor heeft gegeven.

Wij bewaren de persoonsgegevens (en daaraan gekoppeld de deelnamegegevens) van iedere deelnemer die ooit ingeschreven heeft voor de Paarden4daagse. Dit doen we om een goede administratie bij te houden en om statistische gegevens te kunnen produceren. Deelnemers kunnen op aanvraag inzage krijgen in welke gegevens wij van hem/haar bewaard hebben en kunnen verzoeken om de eigen persoonsgegevens te laten verwijderen, met inachtneming van een algemene bewaartermijn van één jaar en van zeven jaar in de financiële administratie.