Nieuwsoverzicht

23 april 2024

Het doek valt in 2025 voor de Paarden4daagse


Na 32 jaar en 29 edities zal de Eper Paarden4daagse in 2025 niet meer georganiseerd worden. Aanstaande juni 2024 zal de laatste editie plaatsvinden.

De belangrijkste reden is het provinciale "Recreatiezoneringsplan", waardoor evenementen tijdens het broedseizoen niet meer welkom zijn in de natuurgebieden rondom Epe.

We hebben vele opties overwogen en hebben hier zo veel mogelijk organisaties en instanties bij betrokken, waaronder de Gemeente Epe en de Provincie Gelderland. Iedereen benadrukt wat een mooi evenement de Eper Paarden4daagse is en biedt aan om mee te denken over oplossingen. Maar het enige waar feitelijk over meegedacht kan worden, is een andere locatie of een ander tijdstip.

Wat betreft een andere locatie, zal geen ruiter of menner geïnteresseerd zijn in paardrijden door het geasfalteerde buitengebied van Epe. De Eper Paarden4daagse dankt juist haar populariteit aan de routes door de prachtige natuur. De recreatiezonering bestempelt alle natuur bij Epe als zeer kwetsbaar gebied (zone C en D), met uitzondering van een postzegeltje bij de Schaapskooi. En zelfs daar wordt dit jaar al de toegang geweigerd. (Zie uittreksel recreatiezoneringsplan)

Broedseizoen

Wat betreft een ander tijdstip, zou het evenement moeten verplaatsen naar een periode buiten het broedseizoen. Vóór 15 maart zal het nog veel te koud zijn en zullen slechts weinigen hun paard of pony gedurende de winterperiode in goede trainingsconditie hebben kunnen houden. Vanaf oktober zijn de campings dicht en wordt het sowieso te koud om te kamperen. Uit een enquête onder de deelnemers blijkt de animo voor september weliswaar het grootst, maar geeft men voor deze periode ook diverse kanttekeningen, zoals vereiste stalling voor het paard, in plaats van een weitje, wat rondom Epe al zeer schaars is. Bovendien is er in september jaarlijks al een vierdaagse in Drenthe, waar veel van de “Eper” deelnemers ook aan meedoen. Zij zullen moeten kiezen.

Het is daardoor wel duidelijk dat het aantal te verwachten deelnemers behoorlijk lager zal uitvallen. We zullen dan niet meer in staat zijn om het evenement op een wijze te organiseren, inclusief de diverse faciliteiten en nevenactiviteiten, waarvan wij vinden dat die er minimaal bij horen. Daarom rest ons niets anders dan te stoppen in Epe.

De laatste editie

De komende editie van 4 t/m 7 juni zal dus de laatste Paarden4daagse in Epe zijn. De laatste intocht door het centrum van Epe zal plaatsvinden op vrijdag 7 juni vanaf 19:00 uur.

De voorbereidingen zijn in volle gang om ook van deze laatste editie een groot succes te maken.